A+ A A- Shrift hajmi
Отчетлар

Hisobotlar va boshqa hujjatlar

Yuklab olish Аудиторлик хулоса 24.04.21

Yuklab olish Баланс 2022 1-чорак

Yuklab olish Moliyaviy natija 2022 1 ch

Yuklab olish Yillik hisobot

Yuklab olish Muhim faktlar

Yuklab olish Muhim faktlar

Yuklab olish Muhim faktlar

Yuklab olish Muhim faktlar